Destiny 2 очевидно убива 3 знака, които познавате - но като текст, така че никой няма да забележи

Основна евакуация се състоя в Destiny 2, но не успяхме да спасим всички. За съжаление, едва ли някой забелязва героичната съдба.

Какво стана? В Destiny 2 наближаващият мрак вече не е далечен шум, а пряка опасност за първи път от 6 години. През сезон 11 тъмните пирамидални кораби пристигнаха в нашата слънчева система. Тъй като едва ли имаме нещо, което да противодейства на мистериозната сила, ние евакуираме засегнатите планети.

Събитията от евакуацията са разказани в книгата за знания "Скръб и съпротива ". Четохме, че не всички герои са попаднали в сигурните стени на Последния град. MeinMMO хвърля светлина върху съдбата на героите, които са останали по собствена воля и са се възпитали срещу тъмнината по свой собствен начин.

Ако искате да знаете кого успяхме да евакуираме успешно и кои тайни най-накрая бяха разкрити след години, можете да намерите информация тук: