Юнакът мълчи ли в Химн или може ли да говори?

Важен въпрос за много играчи: казва ли моят герой нещо? Вече има отговор за новата онлайн игра Химн: Вашият герой ще получи глас. В противен случай ще можете да персонализирате героя, но не толкова, колкото с предишните заглавия на BioWare.

Това казва BioWare по въпроса за "заглушаване": BioWare отговори на един от важните въпроси: "Може ли персонажът да говори? "

В интервю за Comicbooks сега Майк Гембъл казва, че с Anthem героят всъщност получава глас. Няма да играете мълчалив герой като в Dragon Age: Origins.

BioWare обаче все още не е пуснал много по-полезна информация, като например как точно ще звучи гласът или как ще бъде адаптиран.

Казват само, че Химнът стъпва по "традиционния двоичен маршрут". Това означава, че играчите имат избор дали искат да гласуват за мъж или жена.

Ето защо е важно: Много играчи критикуват Destiny 2, че през повечето време мълчи, с малки изключения. Някои се чувстват така, сякаш играят глупак, който само изпълнява заповеди и няма какво да каже.